YATZY – grundregler

YATZY er den skandinaviske udgave af et af verdens kendteste terningespil. I denne app kan det spilles af 1 – 12 spillere (3 i gratis-udgaven). Der spilles med 5 terninger, og hver spiller skal forsøge at score så mange points som muligt i 15 forskellige kategorier (kombinationer). Under spillet vandrer iPad’en fra spiller til spiller, ligesom hvis man spillede med “rigtige” terninger.

Før spillet begynder, kaster alle spillerne de 5 terninger én gang (klik på KAST). Den spiller der får den højeste score, kan herefter begynde spillet. Hvis to eller flere spillere har den højeste score, så kaster alle spillerne terningerne igen, indtil der kun er én spiller med den højeste score.

Herefter skiftes spillerne til at kaste terningerne op til 3 gange (klik på KAST). Efter første kast kan man vælge at lægge en eller flere terninger til side og kun kaste de resterende igen (klik på terningen for at lægge den til side). Det samme gælder efter det andet kast. Hvis en terning ikke længere ønskes lagt til side, så klikker man blot på terningen igen. En terning der er lagt til side afviger lidt fra én der er klar til at blive kastet, således at man kan se forskel.

Hvis man efter det første eller andet kast er tilfreds men den opnåede kombination af terninger og ikke ønsker at foretage flere kast i denne runde, så klikkes på FÆRDIG. Alternativt kan man lægge alle terningerne til side og så klikke på KAST.

Når spilleren har afsluttet sine kast, skal én af de 15 forskellige kombinationer vælges. En bestemt kombination kan kun vælges én gang. Når valget er foretaget, kan det ikke gøres om. Herefter er det den næste spillers tur.

Bemærk at en bestemt kombination af terninger ofte kan bruges til at score points i mere end én kategori. I nogen tilfælde er ingen kategorier pointgivende (specielt mod slutningen af spillet). Selvom en eller flere kategorier er pointgivende, kan det nogen gange alligevel være fordelagtigt at vælge en kategori der ikke giver nogen points.

Nederst ses den samlede score, som alle spillerne hver især har opnået indtil videre. Spillerens navn vises, efterfulgt af scoren i parentes. Et plustegn efter scoren betyder, at spilleren har vundet bonussen på 50 points. Et minustegn betyder, at spilleren ikke mere har mulighed for at vinde bonussen.

Scoren er farvekodet på følgende måde:
BLÅ: Spilleren har den højeste score indtil videre.
RØD: Spilleren har den laveste score indtil videre.
SORT: Spilleren har hverken den højeste eller laveste score.

Scoren vises med FED skrift, når det er den pågældende spillers tur. Dette annonceres ligeledes foroven med RØD skrift. Ved slutningen af spillet fremhæves den vindende spillers score med fed skrift.

Når spillet er slut, annonceres vinderen (TILLYKKE 🙂), og den første spiller kan evt. starte et nyt spil ved at klikke KAST. Alternativt kan man returnere til startbilledet ved at klikke RETUR. Her kan andre valg foretages, hvorefter et nyt spil kan påbegyndes.

Bemærk, at når vinderen annonceres, så skifter FÆRDIG til BLADR. Ved klik på denne knap kan man bladre igennem alle spilleres resultater.